Neuro Lingvistisk Programmering (NLP)

Neuro Lingvistisk Programmering (NLP) är en modell för förändringsarbete och effektiv kommunikation utvecklad vid mitten av 1970-talet av John Grinder, Richard Bandler, Leslie Cameron Bandler, Judith DeLozier och Robert Dilts. Modellen har sin grund i system- och kommunikationsteorier, lingvistik och neurologi. Till skillnad från de flesta andra terapimodeller erbjuder NLP inte någon teori om människor eller problems uppkomst. Fokus i modellen ligger i stället på att uppnå varaktiga resultat så snabbt som möjligt. Metoderna som används är framförallt utvecklade utifrån hypnosterapi, beteendeterapi, gestaltterapi och familjeterapi.

Centrala metoder och begrepp i NLP är matchning, representationssystem, sub-modaliteter, förankring, omformuleringar.

NLP används bland annat i psykoterapi, vid management, i utbildningssammanhang, i coaching, vid medlingar och i säljsammanhang.

De metoder och tekniker som har utvecklats inom NLP är synnerligen effektiva, men ibland svåra att tillämpa i kliniska sammanhang eller i förändringsarbete där det föreligger komplexa sociala sammanhang, Därför behöver man – enlighet med idéerna i NLP – anpassa de olika metoderna utifrån varje unikt tillfälle och varje unik människa.

Över 25 års erfarenhet av NLP!

Vi har tillämpat, undervisat och handlett i NLP i över 25 år – inom olika verksamheter och i kliniskt arbete, i psykoterapi, behandlingsarbete och andra typer av förändringsarbete. Vi har även anpassat många av metoderna till svenska förhållanden när det gäller handledning, socialt arbete och coaching. 

Med våra gedigna erfarenheter som grund erbjuder vi kortare och längre uppdragsutbildningar i NLP för användning i olika former av förändringsarbete. Vi erbjuder också handledning i NLP.

Klicka här för förfrågan om vad vi kan erbjuda dig när det gäller NLP!