Handledning  –  något man behöver när man arbetar med andra människor

Handledning kan beskrivas som ett sammanhang där två eller fler människor samtalar utifrån en utbildnings- eller yrkessituation. Handledning kan även beskrivas som ett förändringsarbete som syftar till att bibehålla och utveckla professionell kompetens. Handledning är en mötesplats för idéer, där det ges möjlighet till reflektion och eftertanke. Handledning utgår alltid från den handleddes behov men skall samtidigt vara anpassad till verksamhetens mål.

Ibland delar man in handledning tre kategorier, ärendehandledning, metodhandledning och processhandledning. Vi föredrar emellertid att tala om fokus i handledning, något som kan variera från gång till gång och mellan olika gruppdeltagare. Det är den handledda som bestämmer fokus i handledning.

Handledning kan bedrivas individuellt, i den egna arbetsgruppen eller teamet, eller i speciellt sammansatta grupper. Det väsentliga i en handledning är att de som deltar vill ta del av varandras berättelser.

Hur en viss handledning skall struktureras är något vi anpassar till den eller de personer som skall erhålla handledning.

Vi erbjuder handledning inom

 • Socialtjänsten
 • Vuxenpsykiatrin
 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Behandlingshem och institutioner
 • Grund- och gymnasieskolan
 • Somatisk sjukvård
 • Kriminalvård.

Vi ger handledning i

 • alla former av socialt arbete, inklusive myndighetsutövning och utredningsarbete.
 • individ-, par- och familjeterapi
 • gruppterapi
 • omsorgs- och omvårdnadsarbete
 • miljöterapi
 • behandlingsarbete
 • NLP och hypnosterapi
 • nätverksarbete och nätverksterapi.

Vi erbjuder även

 • arbetsledarhandledning
 • konsultation för arbetsledare och chefer.

Kontakta oss per e-post eller telefon!